Gjør mer
gjormer.no

Norge må gjøre mer!

OLJEFONDET UT AV FOLKEMORDET

Den norske regjeringen har vært tydelig i fordømmelsen av Israels ulovlige krigføring, men Norge kan, og må, gjøre langt mer.

Vi krever at:

  • regjeringen instruerer Oljefondet om straks å selge sine aksjer i selskaper som kan bidra til menneskerettighetsbrudd og sannsynlig folkemord i Gaza.
  • Oljefondet trekker seg ut av selskaper som forsyner Israel med våpen eller samarbeider med israelsk våpenindustri.
  • Oljefondet trekker seg ut av selskaper som er involvert i ulovlige israelske bosetninger.
  • israelske selskaper ekskluderes fra Oljefondets investeringsunivers slik man har gjort med russiske selskaper.

Statens pensjonsfond utland, også kjent som Oljefondet, investerer Norges overskudd av olje- og gassinntekter. Fondet har en samlet markedsverdi på 17,697 milliarder kroner og er et av verdens største fond.

Oljefondets mandat er å sikre nordmenns velferd i både nåværende og kommende generasjoner. Investeringene skal følge etiske retningslinjerslik at fondet ikke investerer i selskaper som forhindrer «ansvarlig forvaltning». Det kan f.eks gjelde visse typer våpenprodusenter eller selskaper som «bidrar til brudd på grunnleggende etiske normer».

Likevel er Oljefondet Europas største investor i den israelske okkupasjonen av Palestina. Fondet har over 140 milliarder kroner investert i 51 av de viktigste selskapene som fasiliterer de ulovlige bosetningene på den okkuperte Vestbredden (ifølge rapporten Don’t buy into occupation). På denne måten er Oljefondet med på å finansiere undertrykkingen av det palestinske folket.

Oljefondet har også tjent store penger på folkemordet på palestinerne gjennom investeringer i våpenindustri. Over 110 milliarder kroner er investert i selskaper som forsyner Israel med våpen eller i selskaper som samarbeider med våpenindustrien i Israel. Siden folkemordet i Gaza startet i oktober, har fondet tjent over syv milliarder kroner gjennom eierskap i tre av disse selskapene, viste beregninger i Klassekampennylig.

Etter syv måneder med krig og over 35 000 drepte og 78 000 skadde personer i Gaza, har ikke regjeringen trukket ut noen av investeringene i selskaper som bidrar til folkemord og okkupasjon. Til sammenligning tok det i 2022 bare fire dager fra Russlands ulovlige invasjon av Ukraina til finansministeren hadde instruert Oljefondet om å fryse samtlige investeringer i Russland. Statssekretær Kraviks formaning i Al Jazeera i april i år om at Norge ikke har doble standarder i utenrikspolitikken har derfor lite kredibilitet.

Nå haster det å trekke ut Oljefondet fra Israels krigføring. Norge har en etisk forpliktelse ved at vår velferd og våre barns framtid ikke skal baseres på folkemord og okkupasjon. Vi har også en rettslig forpliktelse. Etter FN-domstolen (ICJ) sin kjennelse om fare for folkemord i Gaza den 26. januar i år har alle stater, som har ratifisert folkemordskonvensjonen, ansvar for å forhindre forbrytelsene. Eierskap i selskaper som selger våpen til Israel eller som samarbeider med israelsk våpenindustri kan gjøre Norge medskyldig i folkemord.

VI MENER AT NORGE MÅ

STOPPE HANDEL AV VARER FRA ULOVLIGE BOSETNINGER.

SLUTTE Å INVESTERE I DEN ULOVLIGE OKKUPASJONEN.

STANSE VÅPENSALG TIL ISRAEL.

Signér oppropet

Tilsluttede organisasjoner

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ Norge)
Norsk Folkehjelp
Unge Venstre
Sosialistisk Ungdom
Rød Ungdom
Changemaker
Norsk tjenestemannslag (NTL)
Forsvar folkeretten
Grønn ungdom
Norges Fredslag
AUF
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
Rødt
Kvinnefronten
Palestinakomiteen
Palestinabutikken Al Quds
Minotenk
Ikke kontroversielt
Nablusforeningen i Stavanger
Fellesutvalget for Palestina
Vennskap Jeriko-Lærdal
Sabeel Kairos Norge
Norges Kristelige Studentforbund
Kampanjen PIM - Palestinske barn i israelske militære fengsler
KFUK-KFUM Global
Norges Fredsråd
Mental Health and Human Rights Info
Vennskapsforeningen Nes - Jayyous
Fellesorganisasjonen (FO)
Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Spire
Antikrigs-Initiativet
Fagforbundet Barn og Oppvekst
Bygningsarbeidernes fagforening
Kvinnegruppa Ottar
Against illiteracy and poverty (AIP)
Søsterlenken
Solidaritetsnøster

Aksjonsgruppa for Palestina

Vil din organisasjon slutte seg til? Send en e-post til gjormer@gmail.com

Aksjonsgruppa for Palestina er en samling av frivillige medmennesker og aktivister som jobber for fred og rettferdighet i Palestina. Dette innebærer permanent våpenhvile, slutt på okkupasjon og anerkjennelse av Palestina som stat.