Gjør mer
gjormer.no

Norge må gjøre mer!

Stopp handel fra ulovlige bosetninger
Slutt å investere i den ulovlige okkupasjonen
Stans våpensalg til Israel

FN-eksperter mener at Israels angrep på Gaza utgjør forbrytelser mot menneskeheten og at det er fare for folkemord. Blant ofrene finner vi også norske statsborgere.

Allerede i oktober slo FN alarm og ba verdenssamfunnet om å gripe inn. FN-ekspertene uttrykker forskrekkelse over manglende handling for å stoppe grusomhetene.

Siden da har antallet ofre for israelsk krigføring bare økt. I skrivende stund er over 19.000 drept i de israelske angrepene, flesteparten er kvinner og barn. Israels angrep har rammet uskyldige sivile på en måte som savner sidestykke i verden i dag. 

Vi mener det er på høy tid at Norge forsterker presset for å stoppe Israels krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Med en stadig eskalering av krigen må også Norge ta i bruk flere virkemidler. Å bare uttale seg kritisk, er ikke en tilstrekkelig strategi mot Israels grove brudd på internasjonal rett.

Vi ser at andre lands folkerettsbrudd møtes med tunge sanksjoner. Passiviteten og fraværet av reaksjoner på Israels krigføring undergraver selve folkerettens betydning som standard i det internasjonale rettssystemet. Vi mener at Israels svært alvorlige brudd på folkeretten og menneskerettighetene må møtes med tydeligere økonomiske og politiske reaksjoner. 

VI MENER AT NORGE MÅ

STOPPE HANDEL AV VARER FRA ULOVLIGE BOSETNINGER. Norge må lovfeste et forbud mot handel med varer og tjenester produsert på ulovlig okkupert jord eller fra selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheter i ulovlig okkuperte områder, i tråd med FNs sikkerhetsråds resolusjon 2334.

SLUTTE Å INVESTERE I DEN ULOVLIGE OKKUPASJONEN. Regjeringen må endre adferdskriteriet for observasjon og utelukkelse av selskaper for å sikre at Statens pensjonsfond utland trekker sine investeringer ut av selskaper knyttet til ulovlig okkupasjon og andre folkerettsbrudd.

STANSE VÅPENSALG TIL ISRAEL: Regjeringen må sikre at norske våpenprodusenter ikke selger våpen, våpenkomponenter eller annet militært utstyr til Israel, verken direkte eller indirekte, samt innføre sluttbrukererklæring fra alle land.

Signér oppropet

Tilsluttede organisasjoner

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ Norge)
Norsk Folkehjelp
Unge Venstre
Sosialistisk Ungdom
Rød Ungdom
Changemaker
Norsk tjenestemannslag (NTL)
Forsvar folkeretten
Grønn ungdom
Norges Fredslag
AUF
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
Rødt
Kvinnefronten
Palestinakomiteen
Palestinabutikken Al Quds
Minotenk
Ikke kontroversielt
Nablusforeningen i Stavanger
Fellesutvalget for Palestina
Vennskap Jeriko-Lærdal
Sabeel Kairos Norge
Norges Kristelige Studentforbund
Kampanjen PIM - Palestinske barn i israelske militære fengsler
KFUK-KFUM Global
Norges Fredsråd
Mental Health and Human Rights Info
Vennskapsforeningen Nes - Jayyous
Fellesorganisasjonen (FO)
Miljøpartiet De Grønne (MDG)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Spire
Antikrigs-Initiativet
Fagforbundet Barn og Oppvekst
Bygningsarbeidernes fagforening
Kvinnegruppa Ottar
Against illiteracy and poverty (AIP)
Søsterlenken
Solidaritetsnøster

Aksjonsgruppa for Palestina

Vil din organisasjon slutte seg til? Send en e-post til gjormer@gmail.com

Aksjonsgruppa for Palestina er en samling av frivillige medmennesker og aktivister som jobber for fred og rettferdighet i Palestina. Dette innebærer permanent våpenhvile, slutt på okkupasjon og anerkjennelse av Palestina som stat.